10 rokov na Slovensku a v Čechách

Prosperity Vision s.r.o. pôsobí na Slovensku a v Čechách a od svojho založenia v roku 2007 prináša inovatívne myšlienky a prístupy zamerené na rozvoj a podporu podnikania, tímovej spolupráce a firemného rozvoja.

Prostredníctvom našich zdrojov, podnikateľských koučingových a rozvojových programov, workshopov a eventov spájame, podporujeme a rozvíjame podnikateľov a propagujeme prosperujúce, prospešné a zmysluplné podnikanie. Firma Prosperity Vision zároveň zastrešuje Dynamiku bohatstva a talentu na Slovensku a v Čechách.

Naše Poslanie

Našim poslaním je prebudiť prirodzený talent a podnikateľského ducha u jednotlivcov, v tímoch a v organizáciach, a podporiť prospešné a zmysluplné podnikanie a biznis na Slovensku a v Čechách.

 

Naša Vízia

Našou víziu je, že každý podnikateľ, tím a organizácia v Čechách a na Slovensku plne využíva svoje talenty, nadšenie a zdroje na zmysluplné, prínosné a prosperujúce podnikanie.

Prestavenie zakladateľa:

Ján Polák

Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ
Svetobežník, profesionál so srdcom a praktický idealista, Ján Polák je priekopníkom zmysluplného podnikania a Dynamiky bohatstva a talentu u nás i vo svete a dlhoročný poradca, školiteľ a kouč manažérov a podnikateľov s medzinárodnými skúsenosťami napríklad z Veľkej Británie, USA, Austrálie, Južnej Afriky, Indie a Hong Kongu.