[three_fourth]

Programy pre Firmy a Tímy

[flag]Programy[/flag]
[lead]

Do nových, rastúcich aj dobre fungujúcich tímov, firiem a organizácii prinášame pomocou Dynamiky bohatstva a talentu nový, jednoduchý a transparentný prístup na:
[list type="check"]

  1. Dosahovanie lepších finančných aj nefinančných výsledkov konzistentne a v kratšom čase.
  2. Zlepšenie porozumenia a zefektívnenie komunikácie medzi členmi týmu, vrátane kvalitnejšej a jednoduchšej spolupráce medzi majiteľom alebo manažérom a členmi tímu.
  3. Efektívne rozdelenie rolí a zodpovedností tak, aby zvýšili motiváciu, spokojnosť a produktivitu všetkých členov tímu.
  4. Využitie a rozvoj prirodzeného talentu a silných stránok jednotlivých členov tímu v svojej oblasti a roli.
  5. Cielenú podporu správneho výberu nových členov tímu ako aj vhodného a motivujúceho kariérového postupu v organizácii.

[/list]

Z niekoľko ročných skúseností vo svete, manažéri a zamestnanci, ktorý majú možnosť pracovať s prístupom Dynamiky bohatstva a talentu pocítia nielen väčšiu efektívnosť v práci, ale aj celkom zvýšené naplnenie a radosť v profesionálnom ako aj v súkromnom živote.

Naše programy pre firmy a tímy sú prakticky ladené a ušité na mieru tak, aby rešpektovali jedinečné danosti firmy a vedeli rozpoznať a prebudiť driemajúci potenciál ľudí, naštartovať otvorenú formu spolupráce a takmer okamžite dosahovať dramatické zlepšenie výkonnosti.

[/lead]
Pre viac info o Programoch pre firmy a tímy vyplňte prosím formulár vpravo.
[/three_fourth]

[one_fourth_last]

Kontaktujte nás pre viac informácií

[contact_form email="web@prosperity-vision.com" name="web" subject="Programy pre firmy" success_text="Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme." failure_text="Nastala chyba, prosím odošlite správu znova."]

[/one_fourth_last]